De 5 Natuurgerichte Principes

  1. Energie

Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Het in balans brengen van het energiesysteem is een belangrijk uitgangspunt bij elke behandeling. Wat bouwt jouw energie op en wat breekt jouw energie af. Al jouw persoonlijke factoren zullen tijdens de behandeling aan bod komen.

  1. Prikkeloverdracht

Dit heeft alles te maken met de communicatie tussen de verschillende lichaamssystemen. Het zenuwstelsel speelt een grote rol op het gebied van communicatie. Er dient een goede balans te zijn tussen voelen en denken, tussen de linker- en rechterhersenhelft. Alle systemen moeten onderling goed met elkaar kunnen communiceren. Dit kan verstoord raken door energieblokkades. De Qest 4 is in staat deze blokkades op te sporen en op te ruimen.

  1. Drainage

Wij hebben allemaal te maken met toxische belastingen van ons systeem. Deze kunnen van materiële aard zijn, bijvoorbeeld door verkeerde voeding, maar ook van geestelijke aard, zoals bijvoorbeeld negatieve emoties. Draineren, ofwel reinigen, van lichaam en geest zijn belangrijke aspecten in elke behandeling. Tijdens iedere behandeling met de Qest 4 zal het lichaam aangezet worden om de afvalstoffen af te voeren, zowel lichamelijk als geestelijk.

  1. Voeding

Gezonde voeding betreft alles wat wij tot ons nemen. Het is veel meer dan gezond eten alleen. Alles wat wij doen, denken en ervaren geeft ons voeding. Bewustzijn ontwikkelen op de zaken, die wij mentaal en fysiek tot ons nemen, helpt ons op weg naar een betere gezondheid. Onderzoek alles wat je binnen laat in je systeem. Laat het positieve toe en bescherm je tegen het negatieve.

  1. De psyche 

Bewustwording is het begin van heling. Welke signalen geeft ons lichaam ons? Welke boodschappen geven wij via onze gedachten aan ons lichaam, onze geest, onze cellen? Welke overtuigingen hebben wij? Waaruit bestaan onze patronen? Helen heeft alles te maken met herkennen, waarnemen en onderzoeken van ons lichaam en onze geest. In de praktijk kijken we naar patronen, denkbeelden en signalen, maar ook wat jouw kernkwaliteiten zijn en of je deze op de juiste manier kunt benutten.

Holistische visie

In de holistische visie wordt de mens beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, geeft het lichaam uiting aan de verstoring door een signaal af te geven in de vorm van een symptoom of klacht.

Onze levenskracht streeft voortdurend naar evenwicht. In de mens is dat ook het zelfherstellende vermogen, waarmee welzijn en gezondheid in balans kan blijven. Ziek zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt genegeerd of weggestopt. Ziek zijn geeft je de mogelijkheid om jezelf daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van je genezingsproces. Je kunt daarom zeggen dat genezen méér is dan herstellen van je klachten; je kunt beter spreken van heel worden.