Pure Energy Lifestyle Holografic and Multi-Dimensional Healing for People & Animals

Qest4 Bodyscan

Wat kun je verwachten van een Qest4 Bodyscan?

Onze levenskracht streeft voortdurend naar evenwicht. Bij mensen en dieren wordt dat ook het zelfherstellende vermogen genoemd, waarmee welzijn en gezondheid in balans kunnen blijven. Ziek-zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, emoties, situaties en ervaringen of herinneringen die je als mens hebt genegeerd of weggestopt. Bij dieren kan het zijn dat we hun gegeven signalen niet hebben verstaan. Ziek-zijn geeft je de mogelijkheid om jezelf daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van je genezingsproces. Je kunt daarom zeggen dat genezen méér is dan herstellen van je klachten; je kunt beter spreken van heel worden. Je klacht wordt een kans om heel te worden. Als je huisdier ziek is, kan ik je helpen om de signalen die hij of zij geeft te begrijpen. Je huisdier is afhankelijk van jou om evt. stressfactoren te veranderen.

In de holistische visie worden zowel mens als dier beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, herinneringen, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, geeft het lichaam uiting aan de verstoring door een signaal af te geven in de vorm van een symptoom of klacht.

Holografic & Multi-Dimensional Healing

Het lichaam is een complex systeem. We zijn veel meer dan een fysiek lichaam met fysieke systemen en organen. Naast het fysieke lichaam hebben we ook nog een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam en een spiritueel lichaam. Een Qest4 Bodyscan werkt niet op de symptomen die zich uiten via het fysieke lichaam, maar kijkt holografisch waar de informatiestromen verstoord, geblokkeerd of vervormd zijn. Een fysieke klacht, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn (symptoom), kan worden veroorzaakt door een verstoring van de informatiestromen in het mentale of emotionele lichaam of misschien wel een combinatie van verstoringen in meerdere lichamen tegelijk.

Het Qest4 systeem leest alle energetische informatie waar het systeem ooit mee in aanraking is geweest. Al deze informatie ligt opgeslagen in het energieveld en in het DNA. Dit gaat veel verder dan de informatie waar jij je van bewust bent. Je draagt namelijk niet alleen de informatie van jezelf in je DNA, maar ook van je voorouders en daarnaast pik je dagelijks allerlei energetische informatie op in je omgeving. Voor je ziel is het misschien ook niet de eerste keer om in een fysiek lichaam hier op aarde te zijn. Het spirituele lichaam kan dus zelfs nog informatie mee hebben genomen uit vorige levens of andere dimensies.

Zo kan er dus heel veel informatie in je systeem opgeslagen zijn die niet eens allemaal van jezelf is. Vooral hoog-sensitieve mensen en kinderen pikken veel informatie op uit hun omgeving en dit beperkt zich niet alleen tot hun fysieke omgeving. Tegenwoordig verblijven we dagelijks vele uurtjes in de online wereld. Ook deze informatie komt allemaal binnen in ons systeem. Dieren zijn zéér gevoelig om de energie van hun omgeving over te nemen, inclusief de energie van de mensen bij wie ze wonen.

De informatie die zichtbaar wordt in een bodyscan kan dus heel complex zijn. Daarom worden aan de hand van de uitkomsten van een test geen conclusies verbonden of diagnoses gesteld. Een Qest4 Bodyscan leest energetische informatie en is geen fysiek diagnosemiddel!

Misschien was je kort voor het moment van je scan nog bij iemand op bezoek in het ziekenhuis en heeft je energieveld in die omgeving allerlei energetische informatie opgepikt. Je energieveld heeft even tijd nodig om deze opgepikte informatie weer kwijt te raken. Alleen al onze voeding, drinkwater en omgevingslucht bevatten zoveel verstorende stoffen, zodat tegenwoordig niemand uitgezonderd stoffen van medicatie in zijn systeem heeft, zelfs wanneer je zelf geen medicatie gebruikt. In iedere Qest4 Bodyscan wordt dus standaard gebruik gemaakt van een programma om je lichaam te detoxen van alle verstorende stoffen en negatieve energieën uit je leefomgeving.

Wat er verder nodig is om je systeem weer in balans te krijgen, zal de intelligentie van je eigen lichaam aangeven tijdens de bodyscan. De intelligentie van je lichaam weet precies wat prioriteit heeft om eerst te worden opgelost. Op basis van prioriteit zal laag voor laag zichtbaar worden, waar de informatie vervormd is en welke informatie nodig is om alle systemen en energielichamen weer optimaal te kunnen laten samenwerken.

Ik wil je adviseren om vooral eerst mijn boek te gaan lezen om te begrijpen hoe informatie vervormd kan raken, door welke factoren en op welke niveaus. De informatie in mijn boek zal je tevens helpen om de uitkomsten van je bodyscan beter te begrijpen.

“We are made in the image of God and we need to put Spirit back into the equation when we want to improve our physical and mental health” – Dr. Bruce Lipton –

Ik doe zeker ook een beroep op jouw eigen inzet!

Op het moment dat de stressfactoren duidelijk zijn, heb je de mogelijkheid om het anders te gaan doen. Want let wel; op het moment dat je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zal het resultaat hetzelfde zijn …. dus ….. veranderingen zijn onontkoombaar. Door de stressfactoren op te lossen, kunnen jij en je huisdier weer terug komen in je kracht.

Qest4 sessies kunnen los worden geboekt. Hoeveel behandelingen er uiteindelijk nodig zijn en van welke energietechnieken ik nog meer gebruik zal maken, hangt af van de aard, ernst en tijdsduur van de klachten. Ik wil hierbij wel benadrukken dat deze methode geen ‘snel klaar-snel thuis’ methode is. De Bodyscans die ik heb ontwikkeld met Qest4 zijn voor degenen die echt bereid zijn om dieper bij zichzelf naar binnen te kijken en dieper te kijken naar al hun omgevingsfactoren. Inclusief je emoties, overtuigingen, onverwerkte trauma’s, relaties en werkomgeving. (meer informatie zie mijn boek ‘Zielsfrequenties’)

*Drink in ieder geval na iedere sessie veel water. Dit bevordert het afvoeren van de vrijgekomen afvalstoffen.

Het grote voordeel van een Remote Bodyscan!

Een remote-sessie betekent eigenlijk; een behandeling op afstand. Energie is niet gebonden aan tijd of ruimte. Vanuit de kwantumfysica kan voor behandelen op afstand met Energy Healing een wetenschappelijke onderbouwing worden gegeven. Deze uitleg wordt beschreven in mijn boek.

Het grote voordeel van remote-bodyscan is, dat je zelf niet naar de praktijk hoeft te komen en je dus ook een afspraak kunt maken wanneer je niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen. Het Qest4 systeem meet informatie en deze informatie is opgeslagen in je energieveld en in je DNA. Dit maakt het mogelijk om een bodyscan uit te voeren via DNA-materiaal (bijvoorbeeld een plukje haar) of een foto. Op een foto is het energieveld te lezen door het Qest4 systeem. Voor dieren is deze methode heel erg fijn, omdat ze heerlijk in hun eigen omgeving kunnen blijven en daarom totaal geen stress hoeven te ervaren van de sessie of de reis naar de praktijk.

Voor een remote-bodyscan heb ik de volgende gegevens van je nodig (of van je huisdier)

  • Volledige voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Recente foto, niet ouder dan 3 maanden zonder andere objecten, andere personen of andere dieren.
  • Evt. een plukje haar

Je kunt hieronder je gegevens invullen met de reden waarom je een bodyscan wilt aanvragen. Na het ontvangen van je gegevens stuur ik je een bevestiging en geef ik je door wanneer ik je bodyscan kan inplannen. Wanneer ik meer informatie van je nodig heb dan neem ik eerst telefonisch contact met je op. Na de bodyscan hebben we een coachingsgesprek om de uitkomsten van je bodyscan te bespreken. Na het coachingsgesprek ontvang je een verslag per email met de belangrijkste punten uit je bodyscan en hoe je hieraan kunt gaan werken. 

Reserveer je Bodyscan