Werkwijze

Wat kun je van mij verwachten?

Je kunt van mij een holistische benadering verwachten. Dit houdt in, dat ik niet alleen kijk naar de klachten, die zich op dit moment openbaren maar ook graag inzicht wil krijgen in wat er zich in het verleden heeft afgespeeld en het huidig functioneren. Ik kijk naar het gehele plaatje, op alle niveau’s, om zo te kunnen achterhalen waar het probleem waarmee je komt ooit is ontstaan.

Bewustwording is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oorzaken van de problemen die je ondervindt. Oorzaken kunnen zo verschillend zijn, als dat er mensen zijn en samen gaan we op zoek naar het puzzelstukje, dat er voor zorgt dat je weet waar het mis loopt.

Is het wellicht een emotie die ooit niet goed verwerkt is, is het je huidige leefwijze, zijn het de gevolgen van vaccinaties of bepaalde medicatie, is het je voedingspatroon, spelen er intoleranties of allergieën. Zijn er vitaminen- of mineralentekorten? Het kan zoveel zijn. Welke stressfactoren zorgen er bij jou voor, dat jij uit balans gaat? De praktijk wijst uit, dat het altijd een combinatie is, van verschillende factoren.

Op het moment dat jouw stressfactoren duidelijk zijn, heb je de mogelijkheid  om het anders te gaan doen.  Want let wel, op het moment dat je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zal het resultaat hetzelfde zijn …. dus ….. veranderingen zijn onontkoombaar. Door jouw stressfactoren op te lossen, kun jij weer terug komen in je kracht.

De basisbehandeling met de Qest 4 van Asyra bestaat uit minimaal 2 consulten. Hoeveel behandelingen er uiteindelijk nodig zijn hangt af van de aard, ernst en tijdsduur van de klachten.

In de holistische visie wordt de mens beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, geeft het lichaam uiting aan de verstoring door een signaal af te geven in de vorm van een symptoom of klacht.

Onze levenskracht streeft voortdurend naar evenwicht. In de mens is dat ook het zelfherstellende vermogen, waarmee welzijn en gezondheid in balans kan blijven. Ziek zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt genegeerd of weggestopt. Ziek zijn geeft je de mogelijkheid om jezelf daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van je genezingsproces. Je kunt daarom zeggen dat genezen méér is dan herstellen van je klachten; je kunt beter spreken van heel worden.

Je ontvangt van mij adviezen en tips, waarmee je thuis aan de slag kunt. Hiermee doe ik ook een beroep op jouw eigen inzet. Dit kan bijvoorbeeld zijn met voedings- en leefstijladviezen in combinatie met ondersteunende middelen, die ik persoonlijk uittest voor je met behulp van de Qest 4. Op deze manier weten we direct of een middel ook werkzaam is bij jou.

Drink in ieder geval na iedere behandeling veel water, dit bevordert het afvoeren van de vrijgekomen afvalstoffen.