Werkwijze

Wat kun je van mij verwachten?

Je kunt van mij een holistische benadering verwachten. Dit houdt in dat ik niet alleen kijk naar de klachten die zich op dit moment openbaren, maar ook graag inzicht wil krijgen in wat er zich in het verleden heeft afgespeeld en het huidig functioneren. Ik kijk naar het gehele plaatje, op alle niveau’s; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel om zo te kunnen achterhalen waar het probleem waarmee je komt of het probleem wat je huisdier heeft ooit is ontstaan.

Bewustwording is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oorzaken van de problemen die je ondervindt. Oorzaken kunnen zo verschillend zijn als dat er mensen en dieren zijn en samen gaan we op zoek naar het puzzelstukje dat er voor zorgt dat je weet waar het mis loopt of waar het mis is gelopen bij je huisdier. Waar zit jouw energy-mismatch?

Is het wellicht een emotie die ooit niet goed verwerkt is? Is het de huidige leefwijze? Zijn het de gevolgen van vaccinaties of bepaalde medicatie? Is het een voedingspatroon wat niet past bij het unieke systeem? Spelen er intoleranties of allergieën? Zijn er vitaminen- of mineralentekorten? Het kan zoveel zijn. Welke stressfactoren zorgen er bij jou of je huisdier voor dat jij of je huisdier uit balans gaat? De praktijk wijst uit dat het altijd een combinatie is van verschillende factoren.

Op het moment dat deze stressfactoren duidelijk zijn, heb je de mogelijkheid om het anders te gaan doen. Want let wel; op het moment dat je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zal het resultaat hetzelfde zijn …. dus ….. veranderingen zijn onontkoombaar. Door de stressfactoren op te lossen, kunnen jij en je huisdier weer terug komen in je kracht.

Qest4 sessies kunnen los worden geboekt. Hoeveel behandelingen er uiteindelijk nodig zijn en van welke energietechnieken ik nog meer gebruik zal maken, hangt af van de aard, ernst en tijdsduur van de klachten.

In de holistische visie worden zowel mens als dier beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, herinneringen, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, geeft het lichaam uiting aan de verstoring door een signaal af te geven in de vorm van een symptoom of klacht.

“Those who teach the most about humanity aren’t always humans”

Onze levenskracht streeft voortdurend naar evenwicht. Bij mensen en dieren is dat ook het zelfherstellende vermogen, waarmee welzijn en gezondheid in balans kunnen blijven. Ziek-zijn is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt genegeerd of weggestopt. Bij dieren kan het zijn dat we hun gegeven signalen niet hebben verstaan. Ziek-zijn geeft je de mogelijkheid om jezelf daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van je genezingsproces. Je kunt daarom zeggen dat genezen méér is dan herstellen van je klachten; je kunt beter spreken van heel worden. Als je huisdier ziek is, kan ik je helpen om de signalen die hij of zij geeft te begrijpen. Je huisdier is afhankelijk van jou om evt. stressfactoren te veranderen.

Je ontvangt van mij adviezen en tips waarmee je thuis aan de slag kunt. Hiermee doe ik ook een beroep op jouw eigen inzet. Dit kan bijvoorbeeld zijn met voedings- en leefstijladviezen in combinatie met ondersteunende middelen die ik persoonlijk uittest voor je met behulp van de Qest4. Op deze manier weten we direct of een middel ook werkzaam is bij jou of voor je huisdier.

Drink in ieder geval na iedere sessie veel water. Dit bevordert het afvoeren van de vrijgekomen afvalstoffen.

Het grote voordeel van remote-sessies!

Een remote-sessie betekent eigenlijk; een behandeling op afstand. Energie is niet gebonden aan tijd of ruimte. Je kunt hier meer over lezen in mijn boek Zielsfrequenties, jouw originele blauwdruk. Vanuit de kwantumfysica kan voor behandelen op afstand met Energy Healing een wetenschappelijke onderbouwing worden gegeven. Deze uitleg wordt beschreven in mijn boek. (klik hier voor meer informatie)

Het grote voordeel van remote-sessies is, dat je zelf niet naar de praktijk hoeft te komen en je dus ook een afspraak kunt maken wanneer je niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen. Het Qest4 systeem meet informatie en deze informatie is opgeslagen in je energieveld en in je DNA. Dit maakt het mogelijk om een sessie uit te voeren via DNA-materiaal (bijvoorbeeld een plukje haar) of een foto. Op een foto is het energieveld te lezen door het Qest4 systeem. Voor dieren is deze methode heel erg fijn, omdat ze heerlijk in hun eigen omgeving kunnen blijven en daarom totaal geen stress hoeven te ervaren van de sessie of de reis naar de praktijk.

Voor een sessie heb ik de volgende gegevens van je nodig (of van je huisdier)

  • Volledige voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Recente foto, niet ouder dan 3 maanden zonder andere objecten, andere personen of andere dieren.

Je kunt hieronder je gegevens invullen met de reden waarom je een sessie wil aanvragen. Na het ontvangen van je gegevens stuur ik je een bevestiging en geef ik je door wanneer ik je sessie kan inplannen. Na je sessie ontvang je een verslag van mijn bevindingen en adviezen per email en hebben we een coachingsgesprek om je Qest4 sessie te bespreken. Je hebt dan ook de gelegenheid om al je vragen te stellen m.b.t. je sessie.

Reserveer je sessie

Contact us for anything you want to know! We are happy to answer any question you have as quickly as possible.