Pure Energy Lifestyle Holistic Dog Healing

Wat is EFT Therapie?

EFT staat voor Emotional Freedom Technique en gaat ervan uit dat alle emoties die als negatief worden ervaren, het gevolg zijn van niet goed verwerkte emoties, die vervolgens d.m.v. onbewuste reacties voelbaar blijven in het lichaam. EFT Therapie is een onderdeel van de Energetische Psychologie en is een snelle en effectieve methode om remmingen, angsten en negatieve gedachten en emoties in een korte tijd kwijt te raken. EFT heeft een sterke invloed in bepaalde hersengebieden en vermindert in die gebieden een te hoge prikkelactiviteit. Het verwijdert de negatieve lading, die gekoppeld kan zitten aan bepaalde herinneringen.  

Hoe werkt EFT?

Bij EFT Therapie wordt de negatief ervaren gebeurtenis, de negatieve gedachten of de angst benoemd en tegelijkertijd worden specifieke acupunctuurpunten beïnvloed middels het “tappen” van de punten. Het concept waar bij EFT mee wordt gewerkt, is in feite een combinatie van verschillende behandeltechnieken zoals, NLP, Mindfulness, Acupressuur en EMDR. Door het “tappen” op de specifieke punten kan de gestagneerde energie weer vrij gaan stromen, terwijl er een andere gedachte wordt gekoppeld aan de angst of emotie. De negatieve herinnering wordt als het ware gewist uit het systeem en maakt plaats voor positieve gedachten en emoties.

Trauma

Trauma’s kunnen verstoringen in het energiesysteem van het lichaam veroorzaken. Je kunt dit bijvoorbeeld ervaren door een knoop in je maag of een druk op je borst. De angst of negatieve emotie wordt in kaart gebracht. Door te tappen op een aantal specifieke punten, terwijl je focust op de negatieve emotie, begint de energie weer vrij te stromen en de ongewenste gevoelens worden verdreven. Vervolgens worden de negatieve emoties en gedachten vervangen door positieve emoties en gedachten. De negatieve herinnering is nu gewist uit je systeem en heeft plaats gemaakt voor positieve gedachten. De energie kan weer vrij door je lichaam stromen. Je voelt je lichamelijk en geestelijk weer vrij om te doen wat je graag zou willen doen.

Disbalans van het autonome zenuwstelsel

Ik zou een hele lijst aan klachten kunnen opsommen, waarbij EFT ingezet kan worden, maar in feite ligt aan de basis van al deze klachten hetzelfde probleem: Een disbalans in het vegetatieve of autonome  zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel reguleert een groot aantal functies in ons lichaam, die onbewust plaatsvinden, zoals de werking van de inwendige organen, ademhaling, spijsvertering, het verwijden en vernauwen van de bloedvaten en de hartslag. Daarnaast is het autonome zenuwstel intensief betrokken bij het ontstaan en beleven van emoties. Een disbalans in het autonome zenuwstel is te voelen door spierspanningen, ademhalingsproblemen, onrustige gedachten, angsten van verschillende aard enz. Uiteindelijk kan een emotionele overbelasting ontstaan. Voor al deze verschillende emotionele overbelastingen heeft de conventionele gezondheidszorg wel een etiketje en een specialisme bedacht, waarbij helaas de basis waar het probleem is ontstaan vergeten wordt: De disbalans in het autonome zenuwstelsel.

Doelgericht en Effectief

EFT is een doelgerichte, pijnloze en effectieve behandeling, zonder eindeloze praatsessies. De kwaliteiten van de EFT therapeut zijn van grote invloed en bepalen het resultaat van de behandeling. Zo gauw in het emotionele brein een ervaring of emotie is ontdaan van de blokkerende lading, vormt  de ervaring of emotie geen bedreiging meer en zal je lichaam niet meer hoeven te reageren. EFT is ook bijzonder effectief om in te zetten bij kinderen bij o.a. bedplassen, gedragsproblemen, nachtmerries, faalangst en leerproblemen.

The Mind/Body Connection

Neurowetenschapper Candace B. Pert PhD beschrijft in haar boek “Molecules of Emotions” dat het onze emoties zijn en de chemische stofjes die vrijkomen bij emoties, die de cruciale link vormen tussen Mind & Body. Ze geeft in haar boek een wetenschappelijke onderbouwing van de kracht van onze gedachten, gevoelens en emoties en hoe ze onze gezondheid beïnvloeden. Bij gevoelens zetten we chemische processen in gang, doordat we peptiden aanmaken. Deze peptiden kun je zien als boodschappers, die de boodschap van de gedachte of emotie vervolgens naar iedere cel van ons lichaam brengt. De boodschap kan onze cellen veranderen. Dan begrijp je ook meteen waarom het zo belangrijk is, dat we positieve gedachten oftewel boodschappen overbrengen naar de cellen van het lichaam.

“As our feelings change, this mixture of peptides travels throughout your body and your brain and they are literally changing the chemistry of every cell in your body.” – Candace Pert – 

De biologie van de overtuiging

In deze inspirerende video legt Bruce Lipton PhD uit, hoe gedachten je ziek of depressief kunnen maken. In zijn boek “De Biologie van de Overtuiging” legt hij uit, hoe gedachten en overtuigingen je leven kunnen bepalen.  Dr Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemeningen, onze gedachten en onze overtuigingen. Bruce Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukker leven.    “Overtuigingen kunnen onze genetische code veranderen!” – Dr. Bruce Lipton – 

EFT Therapie